Pribinova 34 – 1

1

Plocha

183,66 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

274,35 m2