Pribinova 34 – 10

10

Plocha

53,19 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

79,45 m2