Pribinova 34 – 11

11

Plocha

75,86 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

113,32 m2