Pribinova 34 – 12

12

Plocha

73,77 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

110,20 m2