Pribinova 34 – 13

13

Plocha

110,85 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

165,59 m2