Pribinova 34 – 14

14

Plocha

130,48 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

194,91 m2