Pribinova 34 – 15

15

Plocha

72,32 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

108,03 m2