Pribinova 34 – 16

16

Plocha

59,43 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

88,78 m2