Pribinova 34 – 17

17

Plocha

113,46 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

169,48 m2