Pribinova 34 – 2

2

Plocha

161,47 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

241,20 m2