Pribinova 34 – 3

3

Plocha

97,57 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

145,75 m2