Pribinova 34 – 4

4

Plocha

84,40 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

126,07 m2