Pribinova 34 – 5

5

Plocha

228,43 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

341,22 m2