Pribinova 34 – 6

6

Plocha

142,58 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

212,98 m2