Pribinova 34 – 7

7

Plocha

75,83 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

113,27 m2