Pribinova 34 – 8

8

Plocha

84,41 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

126,09 m2