Pribinova 34 – 9

9

Plocha

40,79 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

60,93 m2