Pribinova 34 – Storage units

Plocha

133,81 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

141,84 m2