Westend Gate – WG 8.4a

5

Plocha

63,06 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

92,02 m2