Westend Gate – WG 8.4b

6

Plocha

46,68 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

68,11 m2