Westend Gate – WG 8.7

9

Plocha

91,09 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

132,92 m2