Westend Gate – WG 8.a

2

Plocha

82,42 m2

Plocha s podielom
na spoločných priestoroch

120,27 m2